Entrevista no Salta Da Cama de Radio Estrada

Narci Rodríguez estivo no programa  Salta da cama de Radio Estrada.  Entrevista feita por Pablo Chichas sobre o novo disco dos dA trío INMERSIÓN NO BALEIRO CUÁNTICO.