NARCI RODRÍGUEZ -

Pasión infinita pola música, a voz, a vida... An endless passion for music, for voices, for life...

Narci Rodríguez é un músico galego como jazz como motor de formación , vocación e paixón . Cantante antes que nada pero cunha tendencia clara a “botarlle a man” aos instrumentos que ten preto. Cantante si, e que xa ten cantado de todo e en moitas lugares pero e que ademais explora outros eidos como ser beatboxer, vocal coach,locutor, actor de dobraxe…

Vaia que, fai moitas cousas arredor da voz.
Hoxe en día a maioría da súa enerxía musical está drenada no dA Trío xunto a Ilmarto e Zalo Rodríguez onde literalmente fan o que lles dá a gana cando lles dá a gana e non agardan nada a cambio.